Stories of Lights in The Sky 2 G ky z ndeki I klar n yk s 2

Álvaro y Diego- Sí, tú Conseguimos hacer lo que queríamos y al otro lado encontramos una inmensa pradera con dinosaurios y a un lado una tribu de cavernícolas. Pero, eran distintos a los cavernícolas que conocíamos porque eran humanos y ...

Stories of Lights in The Sky 2  G  ky  z  ndeki I    klar  n   yk  s   2

e-mail: [email protected] The Multilingual Book Languages: Turkish(28), Portuguese(11), Croatian(6), Polish(5), Spanish(6), Romanian (4), English (5). Diller: Türkçe(28), Portekizce(11), Hırvatça(6), Lehçe(5), İspanyolca (6), Romence (4), İngilizce (5) “Dreams become real when dreamed together.” You can visit https://11writers.wordpress.com for further information. For watching intro in English https://youtu.be/-qR7bqzS5KM This publication is a product of the project “The Multilingual Book”, the eTwinning project coordinated by Yusuf ÖZCAN (Türkiye) and Helena LOURENÇO (Portugal) in the years 2020-2021. The book is published by Ali Tekinsoy Secondary School. Editor: Ahmet ARSLAN Translation Editor: Derya BOSTAN Book Design: Yusuf ÖZCAN Cover Images: Meryem and Ebrar ISBN: 9786050682809 "Hayaller birlikte kurulduğunda gerçekleşir" Daha fazlası için https://11writers.wordpress.com ziyaret edebilirsiniz. Kısa öyküler ve sesli kitaplarımıza blogdan ulaşabilirsiniz. Tanıtım filmini Türkçe olarak izlemek için https://youtu.be/PBOGNsYD7fY Bu kitap 'The Multilingual Book” projesinin ürünüdür, eTwinning projesi 2020-2021 yıllarında Yusuf ÖZCAN (Türkiye) ve Helena LOURENÇO (Portekiz) tarafından yürütüldü. Editör: Ahmet ARSLAN Çeviri Editörü: Derya BOSTAN Dizgi- Mizanpaj: Yusuf ÖZCAN Kapak Resimleri: Meryem ve Ebrar ISBN: 9786050682809 The short stories are written in seven languages by the students from seven countries with their English translation. Our 590 paged book contains of 65 short stories and a collaborative story. Kısa öyküler 7 ülkedeki ortak okullarımızın öğrencilerince 7 dilde yazıldı ve tüm kısa öyküleri İngilizce çevirleriyle okuyabilirsiniz. 590 sayfalık kitabımızda 65 kısa öykü ve bir ortak öykü bulunmaktadır. Preface “The deaf listens to words of the mute; For only the soul can underastand the unsaid and the unheard words. People were divided into seventy-two languages and borders arose.” These lines belong to a Turkish thinker who lived in the 13th century. UNESCO declared 2021 as ‘The Year of Yunus Emre’ for the 700th anniversary of his death. In this book, we have also a short story dedicated to Yunus Emre. The teachers and students collaborating to make real a mutual dream discovered the wordless language stronger than any borders. We have a mutual dream with the young authors from seven different countries: to create a multilingual book. We published our first book last year on 23rd April 2020. Printed books were delivered to the young authors studying in partner schools. In the second year of our project, we created short stories with children from Ireland, Portugal, Spain, Croatia, Poland, Romania and Türkiye. Our students wrote many short stories and 65 of them were selected to be published in this book. We created an audiobook library with that stories. All the stories were narrated in their mother tongues, and we add English audio for selected stories. Also, stories are illustrated by the students from different countries. We also have a collaborative story this year, each part of the story was written by eTwinners studying in different schools. It consists of 13 parts. Nihal, the main character, needs to find an extinct plant, but it’s harder for her to find someone to rely on. We travelled with her in different countries and times to learn more about her adventure. It took seven months to complete that collaborative story. We used English as a common language during the meetings, but we created opportunities for our students to use their mother tongues too. We experienced multilingualism with our students and parents, they become familiar with different languages and cultures. Through our language-friendly project, we want to encourage students to develop an interest in different languages and cultures by welcoming and valuing all languages spoken. By creating a story, a child can channel their emotions and decide on how to behave in challenging situations they might encounter. While creating a story, the author shows empathy with the characters, expresses different emotions experienced by characters, or overcomes a difficult situation that a character encountered. This may help a child to express how they feel and understand how others feel. Storytelling is a way of self-discovery and self-expression, their feelings can be demonstrated throughout the child’s words. Creating a story can also develop language skills. The mother tongue education is a raison d’être for the schools. Because when learners develop their mother tongue, they are simultaneously fostering a whole host of other essential skills, such as critical thinking and literacy skills. Children with a strong mother tongue can easily pick up a second language and can transfer these skills to a second language. These children often display a deeper understanding of themselves and their environment. That affects every aspect of their lives, including their academic achievement. It has become a requirement to have language skills in addition to being a specialist within a particular field. I’d like to thank the teachers of Ali Tekinsoy Secondary School and my distinguished colleagues from partner schools for encouraging and inspiring their students to contribute to our second multilingual book named “Stories of Lights in the Sky-2”. More than a hundred students built this book with their words, lines and voices. They were brave enough to represent their schools by sending their stories to a book that has been read in more than fifty countries. We wish the best for them and hear their names again even years afters. Ahmet ARSLAN Editor Önsöz "Dilsizler haberini, kulaksız dinleyesi Dilsiz kulaksız sözün, can gerek anlayası Yetmiş iki dil saçtı, araya sınır düştü” Bu dizeler 13. yüzyılda yaşayan bir Türk düşünürüne aittir. UNESCO, 2021 yılını ölümünün 700. yıldönümü anısına ’Yunus Emre Yılı' olarak ilan etti. Bu kitapta Yunus Emre'ye adanmış bir kısa öykümüz de var. Şiirdeki gibi ortak hayalimiz için birlikte çalıştığımız öğretmen ve öğrencilerle, aradaki sınırları kaldıracak güçlü bir dil inşa ettik. Yedi farklı ülkeden genç yazarlarla paylaştığımız bir hayalimiz vardı; çok dilli bir kitap oluşturmak. İlk kitabımızı geçen yıl 23 Nisan'da yayımladık ve farklı ülkelerdeki genç yazarlarımıza basılı kitaplarını ulaştırdık. Projemizin ikinci yılında İrlanda, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya ve Türkiye'den çocuklarla kısa öyküler oluşturduk. Öğrencilerimiz birçok kısa öykü yazdılar ve 65 kısa öykü bu kitapta yayınlanmak üzere seçildi. Bu öykülerle faklı dillere öğrencilerimizin aşina olmasını sağlayacak bir sesli kitap kütüphanesi oluşturduk. Tüm öyküler ana dillerinde seslendirildi ve seçilen bazı öyküler için İngilizce seslendirme de ekledik. Ayrıca, öyküler farklı ülkelerdeki öğrenciler tarafından resmedildi. Proje boyunca etkileşimi artırmak adına mümkün olduğunca görevleri çapraz olarak dağıttık. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak işbirlikçi bir öykümüz de var, öykünün her bölümü farklı okullarda okuyan öğrencilerce yazıldı. Bu öykü 13 bölümden oluşmaktadır. Öyküde kahramanımız Nihal, soyu tükenmiş bir bitkiyi bulmak için bir maceraya atılıyor, ancak güvenecek birini bulmak onun için daha zor. Macerasının devamını öğrenmek için birlikte farklı ülke ve zamanlarda yolculuk yaptık. 7 ayda yazılan öykümüzü beğenerek okuyacağınızı düşünüyorum. Bunun yanında öğrenci ve öğrenciler birçok toplantı yaptık, İngilizceyi ortak bir dil olarak kullandığımız toplantılarda öğrencilerimizin anadillerini de birbirinden öğrenmeleri için fırsatlar yarattık. Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok dilliliği tecrübe etti, farklı dil ve kültürlere aşina oldular. Dil dostu projemizle, konuşulan tüm dilleri memnuniyetle karşılıyor ve değer vererek öğrencilerimizi farklı dillere ve kültürlere ilgi duymaya teşvik etmek istiyoruz. Kurgu oluşturmak çocuğun duygularını yönetebilmesine ve karşılaşabileceği zorlu durumlarda nasıl davranacağına karar verebilmesine olanak sağlar. Bir öykü oluştururken, yazar karakterleriyle empati kurar, karakterlerin yaşadığı farklı duyguları okuyucuya aktarır veya bir karakterin karşılaştığı zor bir durumun üstesinden birlikte gelir. Bu, bir çocuğun nasıl hissettiğini ifade etmesine ve başkalarının nasıl hissettiğini anlamasına yardımcı olabilecek bir çalışmadır. Öykü anlatımı, kendini keşfetme ve ifade etmenin emin bir yoludur, çocukların iç dünyası kelimeleri vasıtasıyla ortaya dökülür. Bir öykü kurgulamak dil becerilerini de geliştirebilir. Ana dil eğitimi okulların var oluş sebebidir. Çünkü öğrenciler anadillerini geliştirdiklerinde, aynı anda eleştirel düşünme ve okuryazarlık becerileri gibi bir dizi diğer temel becerileri geliştirirler. Güçlü bir ana dili olan çocuklar kolayca ikinci bir dil edinebilir ve bu becerileri ikinci bir dile aktarabilirler. Bu çocuklar genellikle kendileri ve çevreleri hakkında daha derin bir algılama düzeyine ulaşabilirler. Bu, akademik başarıları da dahil olmak üzere hayatlarının her yönünü etkiler. Belirli bir alanda uzman olmanın yanı sıra dil becerilerine sahip olmak bir gereklilik haline gelmiştir. Ali Tekinsoy Ortaokulu öğretmenlerine ve ortak okullardan seçkin meslektaşlarıma, öğrencilerini “Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü-2” adlı ikinci çok dilli kitabımıza öğrencilerimizi katkıda bulunmaya teşvik ettikleri ve ilham verdikleri için teşekkür ediyorum. Yüzden fazla öğrenci bu kitabı kelimeleri, çizgileri ve sesleri ile inşa etti. Okullarını temsil etme özgüvenine sahip olan öğrencilerimiz, öykülerini elliden fazla ülkede okunan bir kitaba gönderdiler. Onların gelecekleri için en güzelini diliyoruz ve yıllar sonra isimlerini tekrar duymayı umut ediyoruz. Ahmet ARSLAN Editör 19.05.2021

More Books:

Stories of Lights in The Sky 2- Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü 2
Language: en
Pages: 634
Authors: Ahmet Arslan
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: 2021-05-19 - Publisher: Yusuf Özcan

e-mail: [email protected] The Multilingual Book Languages: Turkish(28), Portuguese(11), Croatian(6), Polish(5), Spanish(6), Romanian (4), English (5). Diller: Türkçe(28), Portekizce(11), Hırvatça(6), Lehçe(5), İspanyolca (6), Romence (4), İngilizce (5) “Dreams become real when dreamed together.” You can visit https://11writers.wordpress.com for further information. For watching intro in English https://youtu.be/-qR7bqzS5KM This publication is a product
Internet Love
Language: en
Pages: 188
Authors: Dennis O. Cleasby
Categories: Biography & Autobiography
Type: BOOK - Published: 2008-05 - Publisher: Cathedral Art Gallery Recor

The author describes in a personal dialogue his meeting, Internet dating, and marriage to his wife, and their travels in the United States, Costa Rica, Colombia, Panama, Ecuador, and Ireland. The book offers an intimate examination of the joys and challenges arising from a cross-cultural marriage.
El NiñO
Language: en
Pages: 116
Authors: Esmeralda Garcia Avila
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: 2012-09-20 - Publisher: Xlibris Corporation

Con lágrimas en mis ojitos y mi corazón apachurradito, leía y leía y en mi cabecita pensaba ¿Cuánto sabe la escritora? Pues realmente estas cosas nos suceden en la escuela; desafortunadamente a veces no se las platicamos a nuestros papas. Ojalá este libro lo lean todos!!!!!! Los niños y jóvenes
Cuentos de la Voz Que Cuenta
Language: en
Pages: 83
Authors: Pierre Fernando Lepichon
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:

Books about Cuentos de la Voz Que Cuenta
Britannica Enciclopedia Moderna
Language: en
Pages: 2982
Authors: Encyclopaedia Britannica, Inc
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2011-06-01 - Publisher: Encyclopaedia Britannica, Inc.

The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and